Osastot

Ensivaste

Karinaisten VPK:n ensivastetoiminta aloitettiin vuoden -96 alussa. Heti ensimmäisenä toimintakuukautena huomattiin, että yksikölle on käyttöä. Perustamisen ideana oli iltaisin ja viikonloppuisin kauan kestävä sairaankuljetuksen saapuminen. Yksikön toimintavalmiusaika on 5 minuuttia ja se ehtii toimimaan kohteessa noin 20 minuuttia ennen ambulanssin saapumista. Lähtöaika on noin 3 minuuttia. Ensivastehälytyksiä tulee vuosittain noin 50 kappaletta. Aloitusvuonna ensivasteen

kulkuneuvona käytettiin tähän tarkoitukseen huonosti sopivaa Sisu Karhua, joka kuitenkin korvattiin vuoden kuluttua hankitulla miehistönkuljetusajoneuvolla.

Ensivasteyksikön ensiavun laadun ja nopeuden takaamiseksi hälytyksiin saa osallistua vain palokuntien ensiapukurssin käyneet ja yksikönjohtajana saa toimia vain palokuntien ensivastekurssin käyneet palokunnan jäsenet. Näiden kurssien lisäksi monet jäsenet ovat hankkineet lisää tietotaitoa mm. suorittamalla defi-kurssin, hankkimalla tippaluvat sekä käymällä muita kursseja. Yksikön välineistöä on paranneltu jatkuvasti ja tällä hetkellä tilanne on hyvä. Vanhempaa kalustoa on siirretty ensimmäiseen sammutusyksikköön, joten myöskin tässä yksikössä ensiavun välineistö alkaa olla vaaditulla tasolla.

Hälytys-osasto

Karinaisten VPK:n hälytysosastoon kuuluu 38 jäsentä, joista naisia kahdeksan. Osaston keski-ikä on 37 vuotta. Harjoitukset pidetään jokaisen parillisen viikon keskiviikkona. Jokaiselle osaston jäsenelle on hankittu henkilökohtaiset käsivalaisimet sekä kypärävalaisimet tavallisten sammutusvarusteiden lisäksi. Hälytyksen jäsenet saavat joko henkilöhakulaitteen tai GSM tekstiviestin avulla.

Sammutussopimuksessa Varsinais-Suomen Aluepelastuslaitoksen kanssa lähtöajoiksi on sovittu 1. lähtö 5 minuuttia hälytyksestä vahvuudella 1+5 ja toinen lähtö 10 minuutin kuluttua hälytyksestä vahvuudella 1 + 4. Suurin osa palokuntalaisista asuu kuitenkin niin lähellä, että aikaraja alitetaan helposti. Yleisimmät hälytystyypit Karinaisten VPK:lle ovat hirvikolarit ja auto-onnettomuudet johtuen rautatiestä sekä valtatie 9:stä. Toimintavalmiusaika pelastustoimen tehtävissä on noin 6 minuuttia.

Nuoriso-osasto

Nuoriso-osasto joka on perustettu jo 1955 toimii Karinaisten VPK:n alaosastona ja valmentaa nuoria paloalan tiedoissa sekä taidoissa. Osasto antaa opetusta käytännön harjoituksin ja tietopuolisen opetuksen avulla oppitunneilla. Opetus antaa nuorille käytännön tietoja sekä taitoja tulevaa elämää sekä mahdollisia hätätilanteita varten. Nuoret osaavat toimia oikein onnettomuustilanteen sattuessa sekä hälyttää apua.

Osaston harjoituksiin osallistuu noin kolmekymmentä kunnan nuorta asukasta, iältään 7-16 vuotta. Osaston varttuneimpia jäseniä käytetään avustavina kouluttajina. Suurin osa jäsenistä kuuluu ikäjakauman nuorempaan joukkoon. Harjoituksia osastolla on vuosittain noin 20 kpl ja ne pidetään paloasemalla joka toinen keskiviikko. Lisäksi nuorille järjestetään yöhälytysleirejä, uimareissuja sekä joulujuhla. Jokaiselle nuoriso-osaston jäsenelle on hankittu kevyt sammutusasu, palovyö ja kypärä.

Kaikki uudet tytöt ja pojat innolla tutustumaan palokunnan nuoriso-osaston toimintaan!

Nuoriso-osaston johtaja:
Saara Suolahti
040 832 0049
nuorisoosasto [ät] karinaistenvpk.fi

Naisosasto

Vuonna 1975 perustettu Karinaisten VPK:n naisosasto toimii 14 henkilön voimin. Osasto kokoontuu kerran kuukaudessa kerhoillan merkeissä suunnittelemaan ja keskustelemaan tapahtumista ja tulevasta toiminnasta. Naisosasto hoitaa hälytysosaston kahvituksen sekä järjestää suurempien onnettomuuksien ja palojen muonituksen. Osasto hoitaa myöskin kiinteistön siivouksen. Vuosittaisiin tapahtumiin kuuluu mm. hernekeiton tarjoilu laskiaisena. Vaikka toiminta onkin suurimmaksi osaksi ”näkymätöntä” niin sen tärkeyttä ei pidä vähätellä.

Naisosaston johtaja:

Meeri Saarinen
040 769 685

Veteraaniosasto

Karinaisten VPK:n veteraaniosasto perustettiin vuoden 2004 lopulla ja se toimii palokunnan rekisteröimättömänä alaosastona. Osaston aloituskokous pidettiin 5.6.2005 ja sen tarkoituksena on antaa mahdollisuus palokuntatyön jatkumiselle kun terveydellinen kunto ja ikä ei enää sovellu operatiiviseen toimintaan. Osastoon kuuluu 9 jäsentä. Veteraaniosaston toiminnan muodot ovat mm. seuraavat: palokuntahengen ylläpito, perinteiden ja perimätiedon tallentaminen sekä palokunnan operatiivisen toiminnan tukitoimet.

Osastoon voi liittyä palokunnan toiminnassa olleet yli 50-vuotiaat miehet sekä naiset. Hälytysosastossa toimiva 65-vuotias siirtyy automaattisesti veteraaniosastoon. Osasto valitsee vuosittain alkuvuodesta järjestettävässä kokouksessaan keskuudestaan veteraanimestarin joka osallistuu VPK:n hallituksen kokouksiin. Palokunta antaa määrärahan osaston toiminnan rahoittamiseksi.