Ensivaste

Kuva 014Karinaisten VPK:n ensivastetoiminta aloitettiin vuoden -96 alussa. Heti ensimmäisenä toimintakuukautena huomattiin, että yksikölle on käyttöä. Perustamisen ideana oli iltaisin ja viikonloppuisin kauan kestävä sairaankuljetuksen saapuminen. Yksikön toimintavalmiusaika on 5 minuuttia ja se ehtii toimimaan kohteessa noin 20 minuuttia ennen ambulanssin saapumista. Lähtöaika on noin 3 minuuttia. Ensivastehälytyksiä tulee vuosittain noin 40 kappaletta. Aloitusvuonna ensivasteen kulkuneuvona käytettiin tähän tarkoitukseen huonosti sopivaa Sisu Karhua, joka kuitenkin korvattiin vuoden kuluttua hankitulla miehistönkuljetusajoneuvolla.

Ensivasteyksikön ensiavun laadun ja nopeuden takaamiseksi hälytyksiin saa osallistua vain palokuntien ensiapukurssin käyneet ja yksikönjohtajana saa toimia vain palokuntien ensivastekurssin käyneet palokunnan jäsenet. Näiden kurssien lisäksi monet jäsenet ovat hankkineet lisää tietotaitoa mm. suorittamalla defi-kurssin sekä käymällä muita kursseja. Yksikön välineistöä on paranneltu jatkuvasti ja tällä hetkellä tilanne on hyvä. Vanhempaa kalustoa on siirretty ensimmäiseen sammutusyksikköön, joten myöskin tässä yksikössä ensiavun välineistö alkaa olla vaaditulla tasolla.

Ensivaste vastaava: Henri Jalonen 050 339 4073